תאריכי נסיעה
מס' ימים

מס' נוסעים

($)סה"כ מחיר

תאריכי נסיעה
מס' ימים

מס' נוסעים

($)סה"כ מחיר

Type something to see the output